Дом за стари хора Ален Мак Варна настаняване и грижа на възрастни хора

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА АЛЕН МАК

дом за стари хора ален мак

Дом за стари хора Ален Мак се намира във Варна и притежава удостоверение за предоставяне на социални услуги като „Център за настаняване от семеен тип за стари хора“.

Услугата е насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Целта ни е да създадем среда за живот близка до семейната, при която хората, които живеят тук да получат необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот, да изпитват удоволствие от живота и да общуват пълноценно

Цената се сформира спрямо няколко фактора и е индивидуална за всеки човек.

  • Самообслужващи се;
  • Трудноподвижни, които нямат възможност да се обслужват изцяло самостоятелно;
  • Контактни, но неподвижни хора, които са зависими изцяло от грижите на персонала;

Екипът на „Дом за стари хора ален мак“ се състои от:

  • Медицински специалисти;
  • Социален работник – за провеждане на ефективна комуникация и социална адаптация на възрастните хора;
  • Социални асистенти
  • Хигиенисти

Домът за стари хора е на адрес Варна ул. Катя Папазова 3A, местност Ален мак
Тел.: +359 876 55 25 55

ДАРИ ГРИЖА

Има хора, които имат нужда от грижи, от подслон и топла семейна среда. За да постигнем всичко
това, имаме нужда от помощта Ви. Дарете грижа в Дом за стари хора Ален Мак!