УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ

СПИСЪК С НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ЛИЧНИ ВЕЩИ

За да настаните ваш близък при нас са необходими:

Лицата, желаещи да ползват социалната услуга ЦНСТ „АЛЕН МАК” постъпват след
предаване на необходимата документация и лични принадлежности:

 • Лична карта;
 • Личен амбулаторен картон, ако има такъв;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Медицинска характеристика /етапна епикриза /от личния лекар;
 • Медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от психиатър;
 • Медицинска бележка,че лицето не е в контакт със заразно болни;
 • Медицинска бележка от ХЕИ с резултат от изследване от чревно заразоносителство;
 • Здравноосигурителна книжка;
 • Рецептурна книжка (ако има такава);
 • Дрехи за ежедневието/бельо,чорапи и др./;
 • Пижама/нощница, хавлии;
 • Обувки;
 • Чехли за баня и топли домашни пантофи;
 • Тоалетни принадлежности /паста и четка за зъби; сапун и/или душ гел и т.н./