ЦЕНИ

ЦЕНИ

ПОДХОДЯЩ ЗА: Самообслужващи се, подвижни хора, които нямат заболявания, изискващи специален режим.
ПОДХОДЯЩ ЗА: Самообслужващи се, подвижни хора, които нямат заболявания, изискващи специален режим.
ПОДХОДЯЩ ЗА: Трудноподвижни възрастни хора, които имат заболявания, изискващи специален режим и помощ за ежедневните си нужди.
ПОДХОДЯЩ ЗА: Краткосрочно настаняване, за периоди по-малки от месец, на самообслужващи се, подвижни хора, които нямат заболявания, изискващи специален режим.
ПОДХОДЯЩ ЗА: Краткосрочно настаняване, за периоди по-малки от месец, на трудноподвижни възрастни хора, които имат заболявания, изискващи специален режим и помощ за ежедневните си нужди.