Дарете грижа в дом за стари хора

Дарете грижа в дом за стари хора

Дом стари хора Ален Мак е иновативен център за настаняване на възрастни хора от семеен тип. Екипът
ни се стреми да донесе надежда и да върне усмивката по лицата на възрастните хора, независимо от техните
физически, здравни, психически или социални потребности.

От откриването на дома ние даваме подслон на
трима души в неравностойно положение, като покриваме изцяло техните разноски. Към момента техния брой е
по-голям, но има и още нуждаещи се, които бихме могли да приютим.

Към нас често се обръщат хора, които искат да помогнат, затова създадохме списък от нуждаещи се. Това са
хора, които имат нужда от грижи, от подслон и топла семейна среда. Знаем, че по Коледа стават чудеса, а в
случая чудесата са топлина и обич, споделен празник, дар от сърце и надежда в душата. За да постигнем всичко
това, имаме нужда от помощта Ви. За целта открихме сметка, в която всеки може да внесе сума по негова
преценка. С получените суми ще настаняваме нашите нови приятели от списъка.

Минималната месечна такса на един човек при нас е 600 лева, съответно годишната е 7200 лева. За да сме
съпричастни с дарителите, ние поемаме 20% от тази сума и така годишната издръжка на един човек става 6000
лева. При постъпване на първите 6 000 лева ние ще приютим първият нуждаещ се от списъка и се надяваме, че с
Ваша помощ ще можем да настаним всички от нашия списък.

🙏 Дари грижа
ΙΒΑΝ- BG24RZBB91551010963904
Получател: Ален Мак Мед ООД
Основание: Дарение – „Дарете грижа“
Райфайзен банк България ЕАД

До сега са дарени: 525 лв

Остават да се съберат 5475 лв за настаняването на 1 човек.