Цени

ПЛАН „ИКОНОМИЧЕН“ 600 лв. / месец.

ПОДХОДЯЩ ЗА: Самообслужващи се, подвижни хора, които нямат заболявания, изискващи специален режим.

ПЛАН „КОМФОРТ“ 700 лв. / месец

ПОДХОДЯЩ ЗА: Самообслужващи се, подвижни хора, които нямат заболявания, изискващи специален режим.

ПЛАН „ПОДКРЕПА“ 800 лв. / месец

ПОДХОДЯЩ ЗА: Трудноподвижни възрастни хора, които имат заболявания, изискващи специален режим и помощ за ежедневните си нужди.

„КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ“ 30 лв. / ден

ПОДХОДЯЩ ЗА: Краткосрочно настаняване, за периоди по-малки от месец, на самообслужващи се, подвижни хора, които нямат заболявания, изискващи специален режим.

„КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ +“ 40 лв. / ден

ПОДХОДЯЩ ЗА: Краткосрочно настаняване, за периоди по-малки от месец, на трудноподвижни възрастни хора, които имат заболявания, изискващи специален режим и помощ за ежедневните си нужди.