Лицензи


Дом за настаняване и грижа Ален Мак е лицензиран доставчик на социални услуги за пълнолетни лица и лица в надтрудоспособна възраст.

Лицензите са издадени от Агенция за качество на социалните услуги към МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, за предоставяне на следните социални услуги:

„ РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА” –  с целева група „ Пълнолетни лица с физически увреждания” ЛИЦЕНЗ №Л -3129 – 173

„ РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА” –  с целева група „ Възрастни хора в надтрудоспособна възраст” ЛИЦЕНЗ №Л -3129 – 123

 

„ РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА” –  с целева група „ Пълнолетни лица с деменция” ЛИЦЕНЗ №Л -3129 – 330